ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.شعر «مرگ بر مرگ» با صدای بکتاش آبتین

به خیابان بر می‌گردم
به عربده‌ی موشک
و به شلیک ایمان به ایمان!
ای کاش با کنترل تلویزیون
می‌توانستم دنیایم را عوض کنم

 


 

«مرگ بر مرگ»

تلفن زنگ می‌زند
و چند دقیقه بعد
موشک خاطرات عروسک‌ها را پاک می‌کند

این کوچه از کدام طرف شروع می‌شد؟
و شماره‌ی مرگ

در کدام پلاک بیهوش مخفی‌ست؟
عکس‌ها را پشت و رو می‌کنم

نه! منصفانه نیست
در عکس روزنامه‌ها هیچ خونی به رنگ اصلی چاپ نمی‌شود
و در تلویزیون
بوی دود
چشمان هیچ بیننده‌ای را نمی‌سوزاند

به خیابان بر می‌گردم
به عربده‌ی موشک
و به شلیک ایمان به ایمان!
ای کاش با کنترل تلویزیون
می‌توانستم دنیایم را عوض کنم

 


 

دسته : اجتماعي, ادبیات

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1