ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تجمعات کارگری یکشنبه، ۱ اسفند ۱۴۰۰

از جمله: تجمع اعتراضی کارگران خدماتی مترو در مقابل ساختمان شرکت متروی تهران

 


 

 

تجمعات کارگری یکشنبه، ۱ اسفند ۱۴۰۰

✊ تجمع اعتراضی کارگران خدماتی مترو در مقابل ساختمان شرکت متروی تهران
امروز یکشنبه اول اسفند حدود ۷۰ نفر از کارگران خدماتی خط چهار متروی تهران در اعتراض به عدم پرداخت بیش از دو ماه از حقوقهایشان مقابل ساختمان شرکت متروی تهران دست به تجمع زدند.

✊ تجمع اعتراضی پاکبانان شهرداری کرج در برابر شورای شهر

✊کارگران معدن طزره دامغان برای دومین روز متوالی تجمع کردند
صبح امروز یکشنبه اول اسفندماه کارگران شرکت البرز شرقی در ادامه اعتراضات روز گذشته در معدن طزره مجدداً تجمع کردند و خواستار تغییر وضعیت شغلی خود شدند.
کارگران با سر دادن شعار «مسئولین حمایت حمایت»، «پیمانکار حیا کن مجموعه را رها کن»، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان رساندند.
حدود ۷۰۰ نفر کارگر در این مجموعه کار می کنند که نسبت به وضعیت فعلی معترض هستند.

 


 

 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1