ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری: دو جنگ در اروپا با یک نتیجه

در سال 1999، در قلب اروپا، ناتو، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها یوگسلاوی را بمباران کردند. امروز در سال 2022 روسیه در یک جنگ ناعادلانه و مخرب به اوکراین حمله کرد.

 

 


 

دو جنگ در اروپا با یک نتیجه

فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری

در سال 1999، در قلب اروپا، ناتو، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها یوگسلاوی را بمباران کردند. امروز در سال 2022 روسیه در یک جنگ ناعادلانه و مخرب به اوکراین حمله کرد. اکنون، کجا پنهان شده اند کسانی که در سال 1991 می کوشیدند تا همه مردم را متقاعد کنند که انحلال اتحاد جماهیر شوروی و سرنگونی در کشورهای اروپای شرقی به نفع امنیت بین المللی و صلح جهانی است؟

آنگاه که اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، حقیقت متفاوت بود، «توازنی دوسویه» برقرار بود، قدرتی واقعاً طرفدار صلح و دوستی مردم وجود داشت. پس از فروریزی [اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی]، توازن بین المللی به شدت تغییر کرد. ناتو، آمریکا، اتحادیه اروپا جنگ هایی را در عراق، افغانستان، سوریه، لیبی، یمن، ارمنستان و غیره به راه انداختند. نتیجه واقعی یک و تنها یکی است. فروریزی سوسیالیسم در کشورهای اروپای شرقی جز ویرانی و مصیبت نتیجه ای در پی نداشت.

فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری هم اکنون خواستار پایان جنگ در اوکراین است. باید حمله ی روسیه بی درنگ متوقف شود؛ ناتو بی درنگ منحل شود و گفتگوی اساسی صورت پذیرد.

ما به اتحادیه‌های کارگری وابسته به WFTU در شرق اوکراین اطمینان می‌دهیم که به تلاش‌های خود در حمایت از تضمین حق تصمیم شان که تنها از آن مردم است، درباره ی حال و آینده‌شان ادامه می دهیم. WFTU علیه اقدامات فاشیستی دولت اوکراین که دست نشانده ی ایالات متحد آمریکا و ناتو است، بوده است و خواهد بود. مردم روسیه، اوکراین و همه کشورها باید بکوشند تا صلح را از طریق روابط دوستی و همبستگی توسعه دهند. مبارزه مشترک ما مستقل از تضادهای امپریالیستی می تواند و باید به جنگ های امپریالیستی خاتمه دهد.

دبیرخانه فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری
24 فوریه 2022

 


 

دسته : بین المللی

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1