ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فلاخن شماره‌ی دویست و هشتم: دانشگاه پیشِ رو – ویژه‌نامه‌ی بازگشایی دانشگاه‌ها

در دویست و هشتمین فلاخن مجموعه‌مطالبی را می‌خوانیم که فعالان سابق و فعلی جریان صنفی، در مورد دانشگاه پیشِ رو نوشته‌اند. در مورد آنچه در دهه‌ی گذشته در دانشگاه‌ها و بر مبارزات صنفی گذشت، در مورد انشعابات و اختلافات درون جریان صنفی، از دشمنی‌ها و توطئه‌ها، محدودیت‌های آشکارشده و نقدهای ناتمام.

 


 

 

فلاخن شماره‌ی دویست و هشتم: دانشگاه پیشِ رو

ویژه‌نامه‌ی بازگشایی دانشگاه‌ها

در دویست و هشتمین فلاخن مجموعه‌مطالبی را می‌خوانیم که فعالان سابق و فعلی جریان صنفی، در مورد دانشگاه پیشِ رو نوشته‌اند. در مورد آنچه در دهه‌ی گذشته در دانشگاه‌ها و بر مبارزات صنفی گذشت، در مورد انشعابات و اختلافات درون جریان صنفی، از دشمنی‌ها و توطئه‌ها، محدودیت‌های آشکارشده و نقدهای ناتمام. در فلاخن دویست و هشتم از این می‌خوانیم که مبارزات صنفی دانشجویان چه دستاوردهایی داشته است، از کدام نقاط ضعف آسیب دیده است و اکنون در کدام بخش‌ها نیاز به بازاندیشی و بازسازی دارد. در دویست و هشتمین فلاخن از معنای جدید مبارزات صنفی دانشجویی می‌خوانیم، از افق‌های گشوده به روی نبرد طبقاتی و از دانشگاه به مثابه سنگری که نباید تخلیه شود. در فلاخن دویست و هشتم، هم‌زمان با بازگشایی دانشگاه‌ها بعد از تعطیلی طولانی دوران پاندمی، کمیته‌ی دانشجویی اول اردیبهشت با انتشار این ویژه‌نامه بیرقی را افراشته نگاه می‌دارد که باید افراشته بماند.

فلاخن دویست و هشتم را بخوانید:

falakhan208

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1