ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فراخوان آغاز یکشنبه های اعتراضی بازنشستگان

زمان: یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴‌۰۱، ساعت ۱۰ صبح
مکان: تهران جلوی مجلس شورای اسلامی، شهرستان‌ها: جلوی ادارات تأمین اجتماعی

 


 

 

فراخوان آغاز یکشنبه های اعتراضی بازنشستگان

با این مستمری ناچیز، جان‌ها به لب رسیده!
در ادامه‌ی روند مطالبه‌گری‌های قبلی و با توجه به عدم دستیابی به اهداف، بازنشستگان تامین اجتماعی، روز یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ گرد همه می‌آییم تا فریاد خود را بعد از سی سال کار و زحمت فراوانِ در سراسر شهرهای ایران طنین اندازیم. خواسته‌ها:

۱. همسان سازی حقوق‌ها برای سال ۱۴۰۰ و برای همیشه.

۲. اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی (حداقل حقوق برابر سبد معیشت).

۳. حذف یا اجرای ماده ۶۹ برای همه بازنشستگان تامین اجتماعی ولاغیر.

۴. اجرای ۲۵ درصد مانده از سال ۱۳۹۹ بابت همسانسازی سال جدید

۵. خدمات درمانی و بهداشتی رایگان (ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی)
و …

زمان: یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴‌۰۱

ساعت ۱۰ صبح

مکان: تهران جلوی مجلس شورای اسلامی
شهرستان‌ها: جلوی ادارات تأمین اجتماعی

تا حق خود نگیریم
از پا نمی نشینیم

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1