ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.32 سال حبس برای دو دانشجوی دانشگاه شریف

علی یونسی و امیرحسین مرادی که دو سال گذشته در بازداشت موقت به‌سر می‌برند، امروز صبح در بیدادگاه حکومت اسلامی هریک به 16 سال حبس تعزیری محکوم شدند.

 


 

 

32 سال حبس برای دو دانشجوی دانشگاه شریف

علی یونسی و امیرحسین مرادی که دو سال گذشته را تحت شکنجه و فشار در بازداشت موقت به‌سر می‌برند، امروز صبح در بیدادگاه جمهوری سرکوب هریک به 16 سال حبس تعزیری محکوم شدند.
جمهوری اسلامی دشمن دانش و آزاداندیشی است، علی یونسی و امیرحسین مرادی هنوز 20 ساله نشده بودند که دستگاه امنیتی با سواستفاده از تعطیلی امنیتی دانشگاه‌ها بازداشتشان کرد و به شکنجه‌گاهشان برد. اکنون این دو دانشجو تقریبا به‌اندازه چهار پنجم عمر خود، حبس گرفته‌اند.
علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی دانشگاه شریف، بارها تحت فشار و شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته بودند.

 

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1