ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.دستور کار جدید آموزش و پرورش: تربیت سرباز ولایت

اخیرا ویدئوهایی دست به دست می‌شود که در جریان آن دانش‌آموزان در شهرهای مختلف و با پوشش‌‌های باب میل حاکمیت (از چادر تا چفیه) سرودی را اجرا می‌کنند که «سلام فرمانده» نام دارد. محتوای سرود چنان‌که از نام آن پیداست ابراز ارادت دانش‌آموزان است به امام زمان، علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی.

 

 


 

 

 

تربیت سرباز ولایت
دستور کار جدید آموزش و پرورش

اخیرا ویدئوهایی دست به دست می‌شود که در جریان آن دانش‌آموزان در شهرهای مختلف و با پوشش‌‌های باب میل حاکمیت (از چادر تا چفیه) سرودی را اجرا می‌کنند که «سلام فرمانده» نام دارد. محتوای سرود چنان‌که از نام آن پیداست ابراز ارادت دانش‌آموزان است به امام زمان، علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی. دانش‌آموزان اعلام می‌کنند که علی‌رغم سن و سال‌شان قادرند که سرباز ولایت باشند و همچون قاسم سلیمانی جان‌شان را فدای خامنه‌ای کنند.

این البته چیز جدیدی نیست و در دهه‌ی شصت نیز دانش‌آموزان به جبهه‌های جنگ فراخوانده می‌شدند تا گوشت‌های دم توپ جنگی شوند که بخشی از نقشه‌ی ایدئولوژیک و سرکوب رژیم بود. انواع و اقسام آموزش‌های مذهبی و مسابقات اجباری قرآن، همه و همه تجربیاتی است که بسیاری از آنانی که دوران دانش‌آموزی‌شان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تجربه کردند به خاطر دارند.

همین وضعیت به سبک و سیاق دیگری در دوران رژیم پهلوی برقرار بود و سرودهای شاهنشاهی و تکریم ایدئولوژی آریامهری بخشی از دستور کار آموزشی دانش‌آموزان بود.

این ژست‌های جدید ایدئولوژیک را باید در کنار تهدید معلمانِ مبارز و مطالبه‌گر به اخراج، احیای سرکوبگری‌هایی چون دستگیری روزه‌خواران، محدودیت‌های حجاب در دانشگاه‌ها و نیز بخشنامه برای پوشش کارمندان دید. حاکمیت با علم به اینکه قادر به اداره‌ی شرایط اقتصادی نیست و باید انتظار اعتراضات سراسری در این زمینه را بکشد، می‌کوشد با پیشروی‌های سرکوب‌گرانه در هر عرصه سایه‌ی ایدئولوژیک و کنترل‌گر خود را بر همه‌ی عرصه بگستراند تا شاید از این طریق توده‌های مردم از اعتراض و مطالبه‌گری ناامید گردند.

راهکار سوسیالیستی در چنین هنگامه‌ی بسته‌ای آگاهی‌بخشی خانواده‌ها به دانش‌آموزان و نیز پیوستن سراسری به بدنه‌ی معلمان است. باید جنبش معلمان را فراگیر کرد تا رژیم گمان نکند تنها با یک قشر طرف است که با دستگیری کنشگران آن قادر است آهنگ اعتراض را خاموش کند.

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1