ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.جو امنيتى همراه با بازداشت هاى شبانه در اهواز، خفاجيه و حويزه

شب گذشته 17 ارديبهشت ماه 1401، شمارى از معترضين به گرانى در شهر خفاجيه (سوسنگرد) توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شدند.

 

 


 

 

 

جو امنيتى همراه با بازداشت هاى شبانه در اهواز، خفاجيه و حويزه

منابع حقوق بشر گزارش دادند كه شب گذشته 17 ارديبهشت ماه 1401، شمارى از معترضين به گرانى در شهر خفاجيه (سوسنگرد) توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شدند.

هويت بعضى از بازداشت شدگان از شهر خفاجيه (سوسنگرد):
جاسم بحرانى، هاشم بحرانى و محمد طرفى هويت بعضى از بازداشت شدگان از شهر اهواز كوى علوى(حى الثوره) عادل حمادى، مصطفى چلداوى، عباس چلداوى و عماد سوارى.

منابع حقوق بشر افزودند كه بيش از 150 نفر از روز پنجشنبه تا كنون در شهرهاى مختلف اهواز بازداشت شدند. اين بازداشت ها جهت ايجاد رعب و وحشت و سركوب هرگونه تجمع و اعتراضات مردمى است.

 

منبع: خاکزدگان

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1