ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بازداشت حداقل 13 نفر در ایذه

پشت درهای بسته‌ی خوزستان، سرکوب با شدت بیشتری ادامه دارد.

 


 

 

بازداشت حداقل 13 نفر در ایذه

طبق اخبار واصله از ایذه تا به این لحظه حداقل ۱۳ نفر به دنبال تظاهرات روزهای گذشته بازداشت شدند. فضای شهر همچنان از بیم شکل‌گیری دوباره‌ی قیام به شدت امنیتی و اینترنت نیز همچنان مختل است و به سختی امکان اطلاع‌رسانی وجود دارد. پشت درهای بسته‌ی خوزستان، سرکوب با شدت بیشتری ادامه دارد.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1