ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.خوزستان تسلیم نمی‌شود

علی رغم سرکوب، بازداشت‌های گسترده و اختلال در اینترنت، آتش قیام در خوزستان هنوز خاموش نشده است. ویدئو مربوط به امشب (چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت) در ماهشر (معشور) است که معترضان جاده‌ی ورودی شهرک چمران را بسته‌اند.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1