ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تداوم اعتراضات به گرانی‌ها در دزفول

اعتراض به گرانی‌ها علیرغم سرکوب گسترده و قطعی اینترنت، امشب چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جریان است. ویدئو زیر، تصویری از اعتراضات مردم در چهار راه سی متری رو به روی سبزه قبا است.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1