ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.صدای مردم دزفول: آخوند باید گم بشه!

در ادامه قیام مردم دزفول علیه گرانی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی، علی‌رغم جو امنیتی شهر مردم امشب نیز در تجمعات اعتراضی شرکت کرده و شعار “توپ، تانک، فشفشه آخوند باید گم بشه!” سر دادند.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1