ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.معلمان و دانش‌آموزان، همراه و پشتیبان یکدیگر + ویدئو

در تجمع معلمان در گیلان، دانش‌آموزی به حمایت از معلمانش به تجمع آمده و کاغذی در دست گرفته؛ «معلم عزیزم، من همراه تو هستم»

 


 

معلمان و دانش‌آموزان، همراه و پشتیبان یکدیگر

به عکس و ویدئوی پس از آن نگاه کنید. اینجا تجمع معلمان در گیلان است. دانش‌آموزی به حمایت از معلمانش به تجمع آمده و کاغذی در دست گرفته؛ «معلم عزیزم، من همراه تو هستم». در پاسخ معلمان یک به یک او را در آغوش می‌کشند و می‌گویند «شاگرد عزیزم، من هم کنارت هستم». اما معنای دقیق این همراهی را معلمان سریعاً با شعار بعدی‌شان می‌دهند؛ «آموزش رایگان، حق فرزند ایران».

معلمان در تمامی تجمعات خود نشان دادند که در کنار مطالبات معیشتی خود، همواره دغدغه‌ی دانش‌آموزان‌شان را نیز دارند. مطالباتی مانند آموزش رایگان، مخالفت با خصوصی‌سازی مدارس، مخالفت با سویه‌های ایدئولوژیک مفاد درسی و آموزش به زبان مادری، همواره در این سال‌ها در خواست‌های معلمان قرار داشته است. آنان دریافتند که تنها با همراهی دانش‌آموزان است که امکان تحقق این مطالبات فراهم می‌گردد.

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1