ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بازداشت گسترده‌ی معلمان در یاسوج

در اولین ساعات امروز بیش از چهل نفر از معلمان فعال صنفی در این شهر بازداشت شده‌اند. بازداشت‌ها اغلب در منزل معلمان اتفاق افتاده و نیروهای امنیتی با یک یورش سراسری معلمان را اغلب از خانه‌هایشان و برخی را نیز در خیابان ربوده‌اند تا تجمع معلمان در یاسوج شکل نگیرد.

در این عکس‌ها خانم مبارکی (با مقنعه‌ی آبی)، خانم ثریا آقایی و آقای بهنام آصف‌جاه دیده می‌شوند.

 


 

 

 

بازداشت گسترده‌ی معلمان در یاسوج

بنا به اخبار دریافتی از یاسوج در اولین ساعات امروز بیش از چهل نفر از معلمان فعال صنفی در این شهر بازداشت شده‌اند. بازداشت‌ها اغلب در منزل معلمان اتفاق افتاده و نیروهای امنیتی با یک یورش سراسری معلمان را اغلب از خانه‌هایشان و برخی را نیز در خیابان ربوده‌اند تا تجمع معلمان در یاسوج شکل نگیرد.

در حالی که ساعتی پیش برخی فعالان صنفی این شهر تعداد بازداشتی‌ها را نزدیک به سی نفر تخمین می‌زدند با به دست آمدن اطلاعات جدید روشن شده است که بیش از چهل معلم بازداشت شده‌اند که اسامی همگی آنها هنوز مشخص نیست. تاکنون بازداشت خانم‌ها ثریا آقایی، مبارکی، پوزش، و آقایان نوروز رشیدی، هجیر حجتی، بهنام آصف‌جاه، یعقوب زارع، رحیم زارع، محمد حسینی، مومنی، سادات، ارمغانی، منصوری، عارف و حق‌گو قطعی شده است.

تصاویر تعدادی دیگر از معلمان بازداشت شده در تجمع امروز یاسوج

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1