ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.اعتصاب و تحصن رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

بنا به گزارشات سندیکا‌ی شرکت واحد، رانندگان شاغل در پایانه‌ی آزادی وارد اعتصاب شده و مسافر سوار نمی‌کنند و برای عدم برخورد پلیس نیز اتوبوس‌ها را رها کردند

 


 

 

اعتصاب و تحصن رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

تعدادی از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در اعتراض به نادیده گرفتن مصوبه‌ی مزد شورای عالی کار و اعمال ده درصد افزایش حقوق برای کارگران شرکت واحد در مقابل در سامانه‌های مختلف بی‌آرتی دست به تحصن زدند. بنا به گزارشات سندیکا‌ی شرکت واحد، رانندگان شاغل در پایانه‌ی آزادی وارد اعتصاب شده و مسافر سوار نمی‌کنند و برای عدم برخورد پلیس نیز اتوبوس‌ها را رها کردند. گروهی دیگری از رانندگان و کارگران شرکت واحد مقابل در شرقی سامانه‌ی یک بی‌آر‌تی دست به تحصن زدند. همچنین گروهی دیگری از رانندگان و کارگران مقابل در سامانه‌ی سه بی‌آر‌‌تی تجمع کردند. گفته می‌شود که کارگران تعمیرگاه زرند سامانه‌ی یک در حال پیوستن به این کارگران هستند.

روز گذشته نیز رانندگان و کارگران بازنشسته‌ی شرکت واحد مقابل اداره‌ی مرکزی در اعتراض به عدم پرداخت چهار درصد حق بیمه‌ی مشاغل سخت و زیان آور مقابل اداره‌ی مرکزی دست به تجمع زده بودند.

از چند روز گذشته که حاکمیت جمهوری اسلامی فشار بر فعالین کارگری را افزایش داده، #رضا_شهابی عضو هیئت مدیرها سندیکای اتوبوسرانی نیز با خشونت بازداشت شده است. این در حالی است که شهابی پیشتر از بیماری‌های جسمی ناشی از بازداشت‌‌های گذشته رنج می‌برد.

در روزهایی که قیام گرسنگان قدمی رو به عقب برنمی‌دارد و هرروز شهری جدید به مجموع شهرهای قیام افزوده می‌شود، قطعا اعتصابات کارگران بخش‌های مختلف، روحیه‌ی مبارزان کف خیابان را دوچندان می‌کند. همراهی اعتصابات کارگری و هرچه گسترده‌تر شدن آن در چنین روزهایی، در سرنوشت قیام و مردمی که در خیابان‌اند بسیار حائز اهمیت است.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1