ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ادامه اعتصاب رانندگان شرکت واحد

ادامه اعتصاب رانندگان شرکت واحد از اولین ساعات بامداد امروز ۲۷اردیبهشت در سامانه های خطوط بی آرتی، کارگران واحدهای تعمیرگاه و پنجری وتوقفگاهها هم به اعتصاب پیوستند , باوجود اینکه تمامی مدارس و دانشگاهها وادارات را درتهران تعطیل کرده اند اما تاثیرات اعتصاب رانندگان شرکت واحد خطوط بی آرتی در سطح شهرتهران کاملا مشهود میباشد. رانندگان اعلام کرده اند تا آزادی کامل بازداشتی ها و تحقق مطالبات به این اعتصاب ادامه خواهند داد.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1