ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه از هفت تپه در حمایت از فعالین بازداشتی و محکومیت سناریوسازی امنیتی

ما اعلام میکنیم تمام ظرفیت های مادی و معنوی خود، تمام تجربه مبارزاتی خود، تمام ذهن و جان و انرژی و زمان خود و تمام امکان رسانه ای و تریبون های خود را بدون درنگ و شبانه روز در خدمت تلاش مشترک برای آزادی بی قید شرط فعالین دستگیر شده اعم از معلمان عزیز، کارگران شرکت واحد، فعالین مستقل و … که در این فیلم نخ نمای امنیتی نام یا تصویر آنها آمده است خواهیم گذاشت.

 


 

 

بیانیه از هفت تپه در حمایت از فعالین بازداشتی و محکومیت سناریوسازی امنیتی

در روزهای گذشته شاهد پحش فیلمی از صدا و سیما بودیم که اتهامات امنیتی نخ نما و دون شان شعور هر مخاطبی را علیه تنی چند از فعالین معلمان و کارگری ردیف کرده بود. این بیانیه ی ما، تکذیبیه ای در مورد این فیلم بی محتوا نیست زیرا که این فیلم نیازی به تکذیبیه ندارد که خود سراسر کذب و وهن است و هیچ مخاطب با شعوری حتی لحظه ای تعمق نیاز ندارد که به این نتیجه برسد که این فیلم چیزی نیست جز یک روش کلیشه ای و نخ نما برای پرونده سازی علیه حق طلبی.

🔹ما بدینوسیله اعلام میکنیم که در کنار معلمان و فعالین کارگری در سایر نقاط کشور و دوشادوش آنها نه تنها میگوییم که اینگونه فیلم های امنیتی هراسی در دل مردم معترض و رعبی در دل فعالین و نمایندگان معلمی-کارگری و صنفی ایجاد نمیکند بلکه ما را به این اقناع میرساند که ما مسیر درستی را رفته ایم که باعث ترس در دستگاه سرکوب شده است. این فیلم ها به ما اثبات میکند که ما مسیر درستی رفته ایم که دستگاه سرکوب نیاز پیدا کرده است که باز هم و باز هم و برای بار چندم خود را رسوا کرده و علیه یاران صدیق و شریف و عزیز تر از جان ما، سناریو سازی کند.

🔹ما حمایت خود را از فعالین دربند اعم از فعالین کارگری معلمی و یا فعالین کارگری دیگر تشکلات مستقل و یا فعالین مسنقل و یا منفرد و معترضین دیگری که به دنبال استیفای حقوق حقه خود هستند اعلام میداریم. ما اعلام میکنیم که از تمامی زندانیان سیاسی و عقیدنی نیز حمایت میکنیم و دوشادوش مردم متعرض و فعالین دربند برای احقاق حقوق خود و حقوق دیگر بخش های کارگری تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.

🔹ما اعلام میکنیم تمام ظرفیت های مادی و معنوی خود، تمام تجربه مبارزاتی خود، تمام ذهن و جان و انرژی و زمان خود و تمام امکان رسانه ای و تریبون های خود را بدون درنگ و شبانه روز در خدمت تلاش مشترک برای آزادی بی قید شرط فعالین دستگیر شده اعم از معلمان عزیز، کارگران شرکت واحد، فعالین مستقل و … که در این فیلم نخ نمای امنیتی نام یا تصویر آنها آمده است خواهیم گذاشت.

🔹همکاران عزیز و یاران! ما در هفت تپه تجربه مشابهی داریم وقتی که علیه عزیزان ما فیلم امنیتی طراحی سوخته را نشر دادند، تنها نتیحه اش رسوایی بیشتر برای دستگاه سرکوب و مستحکم تر شدن صفوف اتحاد و مبارزه ما بود. ما این فیلم ها را نشانه ی بدی نمیدانیم بلکه برعکس نشانه ی موفقیت فعالیت های خودمان میدانیم زیرا که این تلاش های ما در دل دستگاه سرکوب و استثمار و فلاکت پراکنی، هراس انداخته است.

🔹تبریک به معلمان عزیز در سراسر کشور که کارگران هشیار و بیدار در عرصه آموزش هستند، تبریک به کانون های صنفی معلمان این تشکلات مبارز در طبقه کارگر، تبریک برای مبارزات درخشان شما که خیابان را از آن خود کرده اید، تبریک به کارگران هشیار و رزمنده در شرکت واحد، تبریک به مردم معترض در خیابان ها که برای حقوق حقه خود با تمام توان آمده اند: تبریک به همه ما که دستگاه سرکوب در برابر ما کم آورده و از این روست که دست به کار سناریو و فیلم و تقلا شده است.

🔹بار دیگر ضمن اعلام حمایت از فعالین بازداشت شده، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها هستیم. در مورد فیلم و سناریوهای امنیتی هیچ خواسته ای نداریم زیرا از این فیلم ها هر چه بیشتر بهتر؛ که ما را شاد میکند زیرا که نشانه ی ترس سرکوبگران از یکی بودن ماست. بیشتر بسازید تا بیشتر شاد و متحد شویم.

– تا آزادی همه فعالین بازداشت شده
– دوشادوش شما در مبارزه برای احقاق حقوق مشترکمان
– در کنار مردمان معترض در سراسر کشور

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف شرکت
چهارشنبه – ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه، تماس با کانال @kargare7tapeh

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1