ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.استقبال دانش آموزان از ابرهیم محمودی پس از آزادی از زندان و در پی بازگشت به کلاس درس

ابراهیم محمودی عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز، قبل از روز معلم در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه شبانه در منزل خود بازداشت و ۱۵ اردیبهشت ماه آزاد شد.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1