ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.برای آزادی معلمان زندانی فریاد بکشیم

معلمان زندانی را آزاد کنید

محمد‌علی زحمتکش
اصغر امیرزادگان
مژگان باقری
غلامرضا غلامی
عبدالرزاق امیری
افشین رزمجو
محسن بهرامی
مرتضی محمدی
حمید عباسی
محمد عالیشوندی
مهرداد یغمایی

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1