ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تایید حکم سی و دو سال حبس برای دو دانشجو

علی یونسی و امیرحسین مرادی بیش از دو سال است که در بند امنیتی ٢٠٩ زندان اوین نگه‌داری می‌شوند.

 


 

تایید حکم سی و دو سال حبس برای دو دانشجو

مطابق اعلام مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، حکم زندان امیرحسین مرادی و علی یونسی در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. هریک از این دو دانشجو به ١۶ سال حبس محکوم شده‌اند که ١٠ سال آن برای هرکدام قابل اجراست.

علی یونسی و امیرحسین مرادی بیش از دو سال است که در بند امنیتی ٢٠٩ زندان اوین نگه‌داری می‌شوند.

 


 

 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1