ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ویدئو: بازنشستگان باز هم در خیابان

امروز و برای هفتمین روز متوالی، بازنشستگان به خیابان‌ها آمدند.

 


 

بازنشستگان باز هم در خیابان

امروز و برای هفتمین روز متوالی، بازنشستگان به خیابان‌ها آمدند.

مطابق فیلم‌های منتشر شده، بازنشستگان در شهرهای اهواز، درود، سربندر و بندرعباس دست به تجمع و راهپیمایی زدند. بازنشستگان خواهان افزایش حقوق خود هستند.

 

 

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1