ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.یک معلم دیگر بازداشت شد، این‌بار در کرمانشاه

در ادامه‌ی بازداشت فعالان و اعضای نهادهای صنفی جنبش معلمان ساعت ۱ نیمه شب شهریار نادری در کرمانشاه بازداشت شده است.

 


 

یک معلم دیگر بازداشت شد، این‌بار در کرمانشاه

در ادامه‌ی بازداشت فعالان و اعضای نهادهای صنفی جنبش معلمان ساعت ۱ نیمه شب شهریار نادری در کرمانشاه بازداشت شده است.

شهریار نادری از سال ۱۳۹۵ بدون این‌که حکم رسمی‌ای مبنی بر محکومیت دریافت کند، به دلیل فعالیت‌های صنفی با اعمال نفوذ نهادهای امنیتی به کرمانشاه تبعید شده بود اما در این شهر نیز دست از حضور در مبارزات صنفی معلمان برنداشته است.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با برخورد قهری با معلمان و تهاجم سازمان‌یافته به نهادهای این مبارزات صنفی و اعضای آنها، در مقابل جنبش سراسری معلمان بایستد. تجمع پنجشنبه‌ی گذشته اما نشان داد این جنبش قائم به فرد نیست و به رغم بازداشت‌ها و سرکوب‌ها هم‌چنان پر جوش و پر خروش ادامه دارد و خواهد داشت.

 


 

 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1