ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.چگونگی سازماندهی ارازل و اوباش در نظام “مقدس” جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفین

چگونگی سازماندهی ارازل و اوباش با مدیریت سردار همدانی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی درنظام مقدس جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفین


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1