ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.انتقال امیرحسین مرادی و علی یونسی به بند عمومی پس از ۸۰۸ روز

مامورین اطلاعاتی در پرونده‌سازی برای این دو دانشجو چنان دچار مشکل شده‌اند که بارها به خانواده‌های آنان برای تهیه ویدئوهای دروغین فشار وارد کرده‌اند!

 


 

انتقال امیرحسین مرادی و علی یونسی به بند عمومی پس از ۸۰۸ روز

دو دانشجو را بیش از دو سال پیش بازداشت کرده‌اند و بعد از انواع و اقسام شکنجه و انفرادی و تلاش‌های ناکامشان برای مستندسازی بالاخره امروز به بند عمومی اوین منتقلشان کرده‌اند!

مامورین اطلاعاتی در پرونده‌سازی برای این دو دانشجو چنان دچار مشکل شده‌اند که بارها به خانواده‌های آنان برای تهیه ویدئوهای دروغین فشار وارد کرده‌اند!

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1