ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی + فیلم

نزدیک به دو سال است که بازنشستگان به طور مستمر خیابان را رها نکرده اند.

 


 

ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی

امروز ۱۲ تیرماه در اعتراض به عدم مصوبه شورایعالی کار (افزایش دستمزد ۱۴۰۱) در شهرهای اهواز، دورود ،شوش، شوشتر، رشت، ساری، بندرعباس و چندین شهر دیگر تجمعات اعتراضی بازنشستگان ادامه یافت.

نزدیک به دو سال است که بازنشستگان به طور مستمر خیابان را رها نکرده اند.

 

 

 

 

 

 


 

 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1