ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.سخنان خانم فرزانه امیری‌جاه مادر کیوان مهتدی

کیوان مهتدی، مترجم و نویسنده و کنشگر مدنی همراه با همسرش آنیشا اسداللهی، مترجم و کنشگر مدنی توسط مأموران امنیتی در دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ دستگیر شده اند.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1