ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.با افزایش فشار از طریق عدم پاسخگویی به خانواده های کارگران و معلمان زندانی میخواهند شکست سناریو سازی دروغین را جبران کنند

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن سناریو تکراری ونخ نمای اعتراف گیری برای سرکوب فعالین کارگری و معلمان، خواستار آزادی بی قید شرط رضا شهابی و حسن سعیدی دوعضو سندیکای واحد و تمامی معلمان بازداشتی و مرتبطین با پرونده سازی دروغین جدید وزرات اطلاعات علیه تشکل های مستقل کارگران و معلمان میباشد.

 

 


 

با افزایش فشار از طریق عدم پاسخگویی به خانواده های کارگران و معلمان زندانی میخواهند شکست سناریو سازی دروغین را جبران کنند

امروز پانزدهم تیرماه بیست وچهارمین روز اعتصاب غذای رضاشهابی و پانزدهمین روز اعتصاب غذای حسن سعیدی است که در انفرادی زندان اوین محبوس هستند.
خانواده رضا شهابی همچنان از وضعیت سلامت این عضو هیئت مدیره سندیکا که در بند انفرادی زندان اوین در اعتصاب غذا بسر میبرد بی خبر هستند و هیچ اطلاعی از وضعیت جسمانی همسرشان ندارند. امروز آقای شهابی طی تماس کوتاهی فقط اعلام داشته ۲۴ روز است که در اعتصاب غذا است و گفته ملاقات ممنوع میباشد و همچنان در انفرادی است. صدایش بسیار با ضعف و نگران کننده بگوش میرسید.

علیرغم شرایط وخیم جسمانی این دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد به دلیل اعتصاب غذا، همچنان بازپرس پرونده وعده ملاقات و یا تلفن را به خانواده های این زندانیان به بعد موکول میکند که در دو هفته گذشته بطور مرتب این خانواده ها جهت پیگیری وضعیت همسرانشان به دادسرا ی زندان اوین مراجعه کردند و بی پاسخ به منزل برگشته اند ، تنها در هفته گذشته خانواده آقای سعیدی ملاقات کوتاهی در حضور بازپرس داشته اند که از کاهش وزن شدید این فعال سندیکایی خبر دادند و تا امروز همچنان از وضعیت ایشان بی خبر هستند.

همچنین خانوادهای تعدادی از معلمان بازداشتی از جمله محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی و رسول بداقی و خانواده های کیوان مهتدی و آنیشا اسدالهی هم، همچنان سردرگم‌ در دادسرای زندان اوین با عدم پاسخگویی مسئولان قضایی دادسرا درمورد زندانیان خود روبرو هستند.

از آنجایی که در دوماه گذشته عوامل امنیتی با افزایش فشار از قبیل تمدید قرار بازداشت تا سه ماه ، انفرادی و بازجویی های متعدد نتوانستند سناریو دروغین شان را به دو عضو زندانی سندیکا و معلمان و دیگر بازداشت شدگان در خصوص پرونده سازی و سناریو جاسوس سازی، تحمیل کنند و با شکست کامل این سناریو روبرو شدند .
با افزایش فشار برخانواده ها از طریق بی خبری در مورد زندانیانشان، میخواهند به تلاش های بیهوده ادامه دهند تا بتوانند بلکه سریال تکراری نخ نمای اعتراف گیری را کامل کنند.

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم کردن سناریو تکراری ونخ نمای اعتراف گیری برای سرکوب فعالین کارگری و معلمان، خواستار آزادی بی قید شرط رضا شهابی و حسن سعیدی دوعضو سندیکای واحد و تمامی معلمان بازداشتی و مرتبطین با پرونده سازی دروغین جدید وزرات اطلاعات علیه تشکل های مستقل کارگران و معلمان میباشد.

چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
t.me/vahedsyndica‏

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1