ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بازنشستگان، هر روز در خیابان + فیلم

بازنشستگان امروز هم در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن حقوق‌های خود دست به تجمع زدند. تظاهرات بازنشستگان هفته‌هاست که ادامه دارد.

 

 

بازنشستگان، هر روز در خیابان

بازنشستگان امروز هم در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن حقوق‌های خود دست به تجمع زدند. تظاهرات بازنشستگان هفته‌هاست که ادامه دارد.

در همین حال، اپوزیسیون راست و سلطنت‌طلبی که حداکثر توان بسیج‌شان به شعارهای چندنفره در مدح دیکتاتور اسبق ایران، رضاخان، خلاصه می‌شود مدعی رهبری گروه‌ها و اصنافی هستند که متحدانه در سرتاسر کشور تظاهرات می‌کنند، تظاهراتی که مطالبات آن هم هیچ نسبتی باورهای اقتصادی این گروه‌ها ندارد.

تصاویر متعلق به تجمعات امروز کرمان و اصفهان هستند.

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1