ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.20 کارگر اعتصابی معدن سونگون بازداشت شدند

با پایان اعتصاب کارگران پیمانی معدن سونگون 20 نفر از کارگران اعتصابی بازداشت شدند، پیش از این نیز 7 کارگر اعتصابی دیگر بازداشت شده بودند.

 


 

 

20 کارگر اعتصابی معدن سونگون بازداشت شدند

با پایان اعتصاب کارگران پیمانی معدن سونگون 20 نفر از کارگران اعتصابی بازداشت شدند، پیش از این نیز 7 کارگر اعتصابی دیگر بازداشت شده بودند.

طی اعتصاب کارگران پیمانی سونگون، حتی آب را به روی آن‌ها بستند. کارگران برای همسان‌سازی حقوق خود دست به اعتصاب زده بودند. آنها با وعده مسئولان برای احقاق حقوقشان و آزادی بازداشت‌شدگان اعتصاب را پایان داده بودند، اما اکنون 20 نفر دیگر از کارگران بازداشت شده و زمزمه اخراج برخی دیگر از کارگران به گوش می‌رسد.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1