ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.این صدای معلم زندانیست

ما نگران جان جعفر ابراهیمی هستیم
معلمی که به جای بازگشت به گذشته، از تخیل آینده می‌گوید، معلمی که پای حقوق و بالیدن دانش‌آموزانش ایستاده، معلمی که از مدرسه‌ای دیگر، مدرسه‌ای دموکراتیک، مدرسه‌ای عادلانه، مدرسه‌ای شورایی می‌گوید، معلمی که هیچ چیز را به شرافت معلمی‌اش نفروخته، در انفرادی تحت فشار برای اخذ اعترافات دروغین است؛ بیش از 5 هفته است که از او هیچ اطلاعی در دست نیست.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1