ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بازداشت تعدادی از بازنشستگان در تهران

بیش از یک ماه است که بازنشستگان به صورت مستمر در شهرهای مختلف دست به تجمع می‌زنند و مطالبات خود را فریاد می‌زنند (افزایش حقوق مطابق مصوبه‌ی شورای عالی کار و همسان‌سازی دستمزدها). پاسخ حکومت نیز مانند همیشه سرکوب است. اما این موج خروشان نه‌تنها سر ایستادن ندارد، بلکه هر روز بیش از گذشته اتحاد و ایستادگی خود را نشان می‌دهد. آنان نشان دادند که هرچقدر هم بر تعداد این بازداشت‌ها افزوده شود، بر تعداد دست‌هایی که از پنجره‌های ماشین سرکوب بیرون می‌آید و علامت پیروزی را نشان می‌دهد نیز افزوده خواهد شد.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1