ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تجمعات بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد + ویدئو

۲۵ تیرماه، بازنشستگان بار دیگر خیابان‌ها را تسخیر کردند. تا به این لحظه اخبار حاکی از تجمع بازنشستگان در بیش از ۲۳ شهر است.

 


 

 

تجمعات بازنشستگان در شهرهای مختلف ادامه دارد

۲۵ تیرماه، بازنشستگان بار دیگر خیابان‌ها را تسخیر کردند. تا به این لحظه اخبار حاکی از تجمع بازنشستگان در بیش از ۲۳ شهر است.

ویدئوهای زیر به ترتیب مربوط به شهرهای اهواز، اصفهان، بابل، مشهد، زنجان، اراک، تهران، دزفول، خرم‌آباد و سیرجان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1