ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.سخنان غریب حویزاوی کارگر فولاد خوزستان در تجمع امروز کارگران فولاد مقابل استانداری است

این تجمع در اعتراض به مسدود شدن کارت تردد هفت کارگر فولاد، ( کریم سیاحی، غریب حویزاوی، کاظم حیدری، مصطفی عبیات، علی الهی‌فر، حسن جاویدحمودی و هادی وائلی) و در ادامه اعتراضات کارگران فولاد به مافیای فولاد، صبح امروز برگزار شد.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1