ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.سرکوب و ربایش کمونیست ها در ونزوئلا توسط نیروهای سرکوب دولتی

حزب کمونیست ونزوئلا از سرکوب دولتی علیه اعضای اصلی خود خبر می دهد. پلیس امنیتی با کمک نیروی ضربت وابسته به حزب حاکم PSUV تظاهرات کمونیستها را محاصره و تعدادی را مورد ضرب و شتم قرار داده و تعدادی را نیز ربودند.

آدلیدا زرپا، یکی از کسانی که توسط پلیس امنیتی ونزوئلا مورد آزار قرار گرفته است.
عکس: Tribuna Popular

 


 

 

سرکوب و ربایش کمونیست ها در ونزوئلا توسط نیروهای سرکوب دولتی

در جریان تظاهرات سازماندهی شده توسط   Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT)، که می توان آن را به عنوان جبهه ملی برای مبارزه طبقه کارگر ترجمه کرد، پلیس امنیتی و اعضای حزب حاکم تظاهرات را محاصره کردند. آنها معترضان را کتک زدند و تعدادی را ربودند.

آدلیدا زرپا، یکی از اعضای کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب ، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و آنجل کاستیلو، یکی دیگر از اعضای حزب، توسط پلیس دستگیر شد. از آنجل کاستیلو در باره رابطه اش با اعضای شبکه کارگری (Espacio Sindical Unitario) بازجویی بعمل آمده و پس از چند ساعت آزاد شده است.

کاستیلو علاوه بر عضویتش در حزب کمونیست در شبکه کارگری (Espacio Sindical Unitario) تازه تاسیس که در اعتراض به کاهش سیستماتیک دستمزد توسط دولت مادورو شکل گرفته شده، فعال است.

 


 

دسته : بین المللی

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1