ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.آمار رسمی خسارات جانی سیل به تفکیک استانی

تا این لحظه دست‌کم ۶۹ نفر جان خود را از دست داده، ۴۵ نفر مفقود شده و ۴۱ نفر مصدوم شدند.

 


 

آمار رسمی خسارات جانی سیل به تفکیک استانی

بر اساس اعلام رسمی سازمان مدیریت بحران کشور تا این لحظه دست‌کم ۶۹ نفر جان خود را از دست داده، ۴۵ نفر مفقود شده و ۴۱ نفر مصدوم شدند.

در جریان وقوع سیل در تهران ۳۲ کشته، ۲۳ مفقود و ۱۵ مصدوم شده‌اند.
در استان خراسان رضوی، هفت تن و مازندران، شش تن، جان خود را در پی سیل از دست دادند.
سیستان و بلوچستان، یزد و لرستان نیز سه استانی هستند که آمار جانباختگان سیل در هرکدام از آنها پنج نفر است.
در دو استان کرمان و مرکزی نیز سه تن جان خود را از دست داده‌اند.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1