ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.انتقال سپیده رشنو به بیمارستان به علت خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکم

سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری روز پنجشنبه همراه با تعداد زیادی مامور به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به علت خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکسبرداری شود. بر اساس این گزارش، او همان شب مجددا به بازداشتگاه بازگردانده شد.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1