ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.رضا شهابی امروز هفدهم شهریور ماه از بند ۲۰۹ به بند عمومی چهار زندان اوین منتقل گردید

و حسن سعیدی از دیگر اعضای شناخته شده این سندیکا در ۲۸ اردیبهشت ماه بازداشت و بعد از گذشت بیش از سه ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین با تکمیل پرونده و پایان بازجویی ها به بند عمومی ۴ این زندان منتقل گردید.

 


 

رضا شهابی امروز هفدهم شهریور ماه از بند ۲۰۹ به بند عمومی چهار زندان اوین منتقل گردید

رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد انوبوسرانی تهران و‌حومه امروز هفدهم شهریور ماه با پایان یافتن بازجویی ها و تکمیل پرونده از بند ۲۰۹ به بند عمومی ۴ زندان اوین منتقل گردید.

رضا شهابی از ۲۲ اردیبهشت ماه، بدنبال پرونده سازی های اخیر وزارت اطلاعات برای فعالین سندیکایی و معلمان ، بدلیل فعالیتهای سندیکایی، و دفاع از حقوق کارگران بازداشت و هفته ها تحت بازجویی های متعدد و شدید قرار داشت که در اعتراض به این وضعیت به مدت ۴۲ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.
با توجه به اینکه رضا شهابی از نظر جسمانی در وضعیت بسیار وخیم و‌ نگران‌کننده ای قرار دارد. لذا ضروری است که ایشان هر چه زوتر آزاد شده و‌در خارج از زندان تحت معالجه و‌ درمان مناسب قرار بگیرد.

در همین زمینه حسن سعیدی از دیگر اعضای شناخته شده این سندیکا در ۲۸ اردیبهشت ماه بازداشت و بعد از گذشت بیش از سه ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین با تکمیل پرونده و پایان بازجویی ها به بند عمومی ۴ این زندان منتقل گردید. حسن سعیدی نیز در اعتراض به بازجویی های طولانی مدت و پی در پی به مدت ۳۹ روز دست به اعتصاب غذا زده بود.

چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
https://t.me/vahedsyndica

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1