ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.پیش بسوی سازماندهی موثر و اطمینان بخش

سند زیر بخوبی نشان چگونگه فرماندهی قرارگاه ثارالله دستور شناسایی و خنثی کردن تظاهرات مردم را می دهد فارغ از آنکه آب در هاون می کوبند.

 


 

پیش بسوی سازماندهی موثر و اطمینان بخش

سازماندهی بر اساس روابط دوستانه، فامیلی، گروه های ورزشی، گروه های هنری، هم‌مدرسه‌ای، هم‌دانشگاهی، کارگران واحد ها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی، روابط صنفی در بین سایر شاغلان از معلم و پرستار و سایر کارکنان مشاغل گوناگون می تواند نفوذ عوامل امنیتی را خنثی کند.

 


 

 

 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1