ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تصویرهای ماندگار از قیام

قیام اخیر، قیام ژینا، قیام زندگی، به راستی تصویرهای ماندگاری خلق کرده است.

 


 

 

تصویرهای حیرت‌انگیز و ماندگار

قیام اخیر، قیام ژینا، قیام زندگی، به راستی تصویرهای ماندگاری خلق کرده است. توده‌های تحت ستم در تداوم خیزش‌ها و قیام‌های سال‌های اخیر آبدیده‌تر شده‌اند و نیروهای سرکوب هراسان‌تر و شکننده‌تر.

یکی از تصویرهای حیرت‌انگیز امروز، 29 شهریور در تهران، در یکی از خیابان‌های اطراف میدان انقلاب به وقوع پیوست و فیلم آن را یاران #همراه_سرخط از کانال‌های گوناگون به دست ما رسانده‌اند.

مردم یکی از نیروهای سرکوب را که از گله جا مانده تنها محاصره می‌کنند و این‌بار بر خلاف همیشه و تمام تجارب تاریخی این نیروی سرکوب است که با به جا گذاشتن ادوات نظامی‌اش و حتی لباس سرکوبگری‌اش به خانه‌ی یکی از ساکنین محله پناه می‌برد و مردم تا ساعتی خانه را در محاصره می‌گیرند.

نیروهای سرکوب احتمالا باید از این پس خوب بدانند به زودی حتی سوراخ موش هم برای پنهان شدن نخواهند یافت.

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1