ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.صحبتهای خواهر جواد حیدری، از کشته‌شدگان اعتراضات به قتل مهساامینی در مراسم خاکسپاری وی

«این داغی که به دل ما گذاشتن داغ ملت ایرانه. داغ خانواده‌ی ما نیست، داغ یک ملته. ملت به دلتون داغ می‌ذاره. این خون فراموش نمی‌شه، همونجور که خون جوونای دیگه فراموش نشد. خون مهسا فراموش نشد.»


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1