ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.رضا شهابی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی به علت خودداری از پوشیدن لباس زندان از اعزامشان به دادگاه جلوگیری شد

پوشیدن لباس زندانی جهت انتقال به خارج از زندان فشار مضاعفی بر زندانیان سیاسی است و به هیچ عنوان وجه قانونی ندارد

 


 

 

رضا شهابی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی به علت خودداری از پوشیدن لباس زندان از اعزامشان به دادگاه جلوگیری شد 

امروز چهارم شهریور رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و رسول بداقی و جعفر ابراهیمی از اعضای کانون های صنفی معلمان در استان تهران و نیز شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، را جهت تعیین وقت شعبه برای دادگاه احضار کردند که آنها از پوشیدن لباس زندانی جهت اعزام به دادگاه خوداری کردند و به همین جهت مسئولین زندان از اعزامشان به دادگاه جلوگیری بعمل آوردند.

پوشیدن لباس زندانی جهت انتقال به خارج از زندان فشار مضاعفی بر زندانیان سیاسی است و به هیچ عنوان وجه قانونی ندارد و براساس ماده ۷۳ آئین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زندانبان نمیتواند زندانیان سیاسی را مجبور به پوشیدن لباس زندان جهت انتقال به خارج از زندان کند و این اجبار زندانبان غیرقانونی است و امروز چهارم شهریور آقایان شهابی و بداقی و ابراهیمی از حق قانونی خودشان در نپوشیدن لباس زندان برای اعزام به دادگاه استفاده کرده اند.

اینک پنج ماه از بازداشت این فعالین کارگری و معلمی و نیز بازداشت حسن سعیدی، از فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد، محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، و نیز کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران میگذرد و از آزادی آنها حتی به صورت مشروط جلوگیری کرده اند.

در همین زمینه حال جسمانی آقایان رضا شهابی و جعفر ابراهیمی وخیم میباشد ونیاز فوری به درمان در بیمارستان خارج از زندان دارند که تا کنون مقامات امنیتی و قضایی با رسیدگی پزشکی در خارج از زندان علیرغم وخامت جسمانی آنها و تاکید پزشکان خوداری کرده اند.

کارگر و ‌معلم زندانی آزاد باید گردد
کلیه زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری بابد فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند.

چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

t.me/vahedsyndica‏
https://www.instagram.com/vahedsyndica/

www.vahedsyndica.com

Telegram (https://t.me/syndicaTASAVIR/725)
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1