ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.لحظه شلیک جیره خوار بیت رهبری بر سر یک معترض / ننگ و نفرت بر حامیان رژیم کثیف اسلامی

این ویدئو بخوبی سبوعیت جنایتکاران رژیم اسلامی را نشان می دهد. این کلیپ معترضی را نشان می دهد که در خیابان به حالت تسلیم روی زمین خوابیده و جیره خوار بیت رهبری دستور می دهد که دستها را بالا ببرد ولی بلافاصله بعد از این دستور، گلوله ای در سرش شلیک می کند و این معترض شجاع را می کشد


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1