ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه‌ی جمعی از اساتید دانشگاه درباره‌ی محکومیت بازداشت دانشجویان و ضرورت آزادی هرچه سریع‌تر آنها

در فضای فعلی به باور ما، اعتراضِ دانشجویان به ظلم و رویه‌های غلط ساختاری، نشان‌دهندۀ تعهد اخلاقی، پویایی فضای دانشگاه و وفاداری دانشجویان به آرمان‌های گرانقدری چون ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی است. همگان باید وجود چنین دانشجویانی را که حاضرند برای دفاع از آزادی و عدالت و کرامت انسانی، از خودگذشتگی کرده و هزینه‌های آن را به جان بخرند قدر دانسته و در برابر کنشگریِ اخلاقی و انسانی آنها سرِ تعظیم فرود آوردند.

 


 

 

بیانیه‌ی جمعی از اساتید دانشگاه درباره‌ی محکومیت بازداشت دانشجویان و ضرورت آزادی هرچه سریع‌تر آنها

بسمه تعالی
متأسفانه یک‌بار دیگر شاهد آن هستیم که شنیده‌نشدن صدای بخش بزرگی از جامعه در ساختار حاکمیت و تداوم رویه‌ها و تصمیم‌های نادرست منجر به جریحه‌دار شدن وجدان جمعی، ریخته‌شدنِ خون افراد بیگناه و عزادار شدن ملتِ ایران شده است. در این میان آنچه شگفتی‌آور است برخورد گسترده و بی‌ضابطه با دانشجویانی است که اعتراض خود را به ظلم و تلاشِ خود را برای تغییر ساختارها به شکل مسالمت‌آمیز و بدون کوچکترین تعرضی به اموال عمومی یا ارزش‌های دینی بیان کردند.
در فضای فعلی به باور ما، اعتراضِ دانشجویان به ظلم و رویه‌های غلط ساختاری، نشان‌دهندۀ تعهد اخلاقی، پویایی فضای دانشگاه و وفاداری دانشجویان به آرمان‌های گرانقدری چون ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی است. همگان باید وجود چنین دانشجویانی را که حاضرند برای دفاع از آزادی و عدالت و کرامت انسانی، از خودگذشتگی کرده و هزینه‌های آن را به جان بخرند قدر دانسته و در برابر کنشگریِ اخلاقی و انسانی آنها سرِ تعظیم فرود آوردند.

متأسفانه، شاهد آن هستیم که نه فقط حساسیت‌های اخلاقی و انسانی دانشجویان گرامی‌ داشته نمی‌شود بعکس با برخوردهای گسترده با آنان عملاً فضای دانشگاه دعوت به انفعال و بی‌تفاوتی می‌شود. ما امضاکنندگان این بیانیه، فراگیرشدنِ بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه‌های ابرازنظر و آرمان‌خواهی و ظلم‌ستیزی را خلاف ارزش‌های انسانی و اخلاقی و دینی می‌دانیم و ضمن دعوتِ همۀ همکاران به ابراز نظر و موضع‌گیری در دفاع از ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی، لازم می‌دانیم به مسئولیت اجتماعی خود در برابر بهترین دانشجویانمان در دانشگاه عمل کنیم. به همین دلیل با توجه به التهاب کنونی فضای دانشگاه و نگرانی‌های بحق هم‌کلاسی‌ها و والدین و اساتید بازداشت‌شدگان از سرنوشت آنها و به ویژه با توجه به تجربه‌های قبلی برخورد با دانشجویان، شدیداً نگرانِ سلامت و سرنوشت دانشجویان بازداشت‌شده‌ایم و خواهان آزادی این دانشجویان و حضور آنها سرِ کلاس‌های درس در اسرع وقت هستیم. در غیر این صورت التهاب و نگرانی در فضای دانشگاه ادامه خواهد یافت و دانشگاه به فضای معمول خود باز نخواهد نگشت.

————————————

از اساتید دعوت می‌شود جهت امضای بیانیه وارد لینک زیر شوند:

https://forms.gle/8wK76DLGVfSLDzSE7

————————————

اسامی امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:

1. اباذری، یوسف / دانشگاه تهران
2. ابری‌نیا، کارن / دانشگاه تهران
3. احمدزاده، مهرداد / دانشگاه رازی کرمانشاه
4. احمدی‌، محمدرضا / دانشگاه شهرکرد
5. احمدی‌پور، زهرا / دانشگاه تربیت‌مدرس
6. اردلان، فرهاد/ دانشگاه صنعتی شریف
7. افشین، حسین / دانشگاه صنعتی شریف
8. افقه، مرتضی / دانشگاه شهید چمران اهواز
9. اکرمی، موسی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات تهران
10. امیری‌آرا، حسن / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
11. امین، احمد / دانشگاه شهرکرد
12. امین‌اسماعیلی، حمید/ هیئت علمی بازنشستۀ جهاد دانشگاهی
13. انواری، زهره / دانشگاه تهران
14. ایمانی جاجرمی، حسین / دانشگاه تهران
15. اجتهادی، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
16. اجلالی، پرویز / مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی
17. اسلامی، شهلا / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
18. امام، سیدعباس / دانشگاه شهیدچمران اهواز
19. آقاابراهیمی، محمدرضا /دانشگاه بیرجند
20. آقابابایی سامانی، کیوان / دانشگاه صنعتی اصفهان
21. آقاجری، سیدجواد / دانشگاه شهید چمران اهواز
22. بابایی‌زاده، مسعود / دانشگاه صنعتی شریف
23. بادامچی، محمدحسین / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
24. باقرزاده مجتبی / دانشگاه صنعتی شریف
25. باقری، خسرو / دانشگاه تهران
26. بدری، سیدعلی / دانشگاه تهران
27. بروجردی، اشرف / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
28. بنایی، علی / دانشگاه صنعتی شریف
29. بنی‌هاشمی، سیدمحمدعلی / دانشگاه تهران
30. پاشایی، محمدهادی / دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل
31. بشیریه، طهمورث / دانشگاه علامه‌طباطبایی
32. بیکران‌بهشت، حامد / مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
33. پاکنژاد، مهراد / دانشگاه رازی کرمانشاه
34. پرهام، محمد / دانشگاه آزاد بروجرد
35. پورطاهری، رضا / دانشگاه علامه‌طباطبایی
36. پهلوانی، عباس / دانشگاه حکیم سبزواری
37. پویا، اعظم / دانشگاه تهران
38. پورنکی، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
39. تأدیبی، وحید / دانشگاه رازی کرمانشاه
40. تجلی، فؤاد / دانشگاه تهران
41. تکیه، مهدی / دانشگاه علامه‌طباطبایی
42. تقویان، ناصرالدین علی / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
43. جعفرزاده، فردین / دانشگاه صنعتی شریف
44. جعفری، سیداکبر / دانشگاه صنعتی شریف
45. جعفریانی، حسن / دانشگاه بجنورد
46. جوادپور، سیروس / دانشگاه شیراز
47. جوادی‌یگانه، محمدرضا / دانشگاه تهران
48. جوکار، بهرام / دانشگاه شیراز
49. حجت، مینو / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
50. حسن‌زاده، اسماعیل / دانشگاه الزهرا
51. حسین‌خانی، علی / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
52. حسینی بهشتی، سیدعلیرضا / دانشگاه تربیت‌مدرس
53. حسینی، رادمرز / دانشگاه فسا
54. حسینی، شکوه‌السادات / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
55. حسینی، مالک / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
56. حضرتی، حسن / دانشگاه تهران
57. حیدرزادگان، علیرضا / دانشگاه سیستان و بلوچستان
58. خداپرست، امیرحسین / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
59. خدایاری، علی‌اصغر / دانشگاه تهران
60. ختایی، محمود / دانشگاه علامه‌طباطبایی
61. خزایی، علی‌اشرف / دانشگاه رازی کرمانشاه
62. دانشفر، نادر / دانشگاه راری کرمانشاه
63. دلاوری، ابوالفضل / دانشگاه علامه‌طباطبایی
64. دولتشاهی، هوشنگ / دانشگاه تهران
65. ذاکری، آرمان / دانشگاه تربیت‌مدرس
66. ذیلابی، نگار / دانشگاه شهید بهشتی
67. رابعی، اردشیر / دانشگاه رازی کرمانشاه
68. راغب، محمد / دانشگاه شهید بهشتی
69. راودراد، اعظم / دانشگاه تهران
70. راهوار، سهراب / دانشگاه صنعتی شریف
71. رجایی، بهزاد / دانشگاه صنعتی شریف
72. رحمانی، جبار / مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
73. رحمانیان، داریوش / دانشگاه تهران
74. رسایی، محمدرضا / دانشگاه تهران
75. رشیدی، علیمحمد / دانشگاه رازی کرمانشاه
76. رضایی، احمد / دانشگاه مازندران
77. رضایی، نجفعلی / دانشگاه شهید چمران اهواز
78. رحیمی، آفرین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
79. رعیتی، رجبعلی / دانشگاه مازندران
80. رسولیان، مریم / دانشگاه علوم پرشکی ایران
81. رمضانی، احمد / دانشگاه صنعتی شریف
82. رئیسی، فائز / دانشگاه شهرکرد
83. روشنفکر، پیام / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
84. زارعی، مینا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
85. زندرضوی، سیامک / دانشگاه شهید باهنر کرمان
86. سادات سجادیه، نرگس / دانشگاه تهران
87. سپنجی، امیر / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
88. ستاره‌فروزان، آمنه / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
89. ستاری‌فر، محمد / دانشگاه علامه‌طباطبایی
90. ستاری، رضا / دانشگاه مازندران
91. سحابی، بهرام / دانشگاه تربیت‌مدرس
92. سراج‌زاده، سیدحسین / دانشگاه خوارزمی
93. سعیدی، علی‌اصغر / دانشگاه تهران
94. سعیدی، مهدی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
95. سروری، رضا / دانشگاه صنعتی شریف
96. سلیمانی دهکردی، کریم / دانشگاه شهید بهشتی
97. شارع‌پور، محمود / دانشگاه مازندران
98. شاهد، اتابک / دانشگاه تهران
99. شریعتی، سارا / دانشگاه تهران
100. شریف، مصطفی / دانشگاه علامه‌طباطبایی
101. شریفی زارچی، علی / دانشگاه صنعتی شریف
102. شکرچی، احمد / دانشگاه شهیدبهشتی
103. شکوری‌راد، صدیقه / دانشگاه تهران
104. شمس‌اللهی، محمدباقر / دانشگاه صنعتی شریف
105. شیخ‌رضایی، حسین / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
106. شیخی، ارس / دانشگاه صنعتی شریف
107. صابری تولایی، علی / دانشگاه امام صادق
108. صالحی دزفولی، عبدالرحیم / دانشگاه تهران
109. صحرایی، جلیل / دانشگاه رازی کرمانشاه
110. صدری‌نیا، باقر / دانشگاه تبریز
111. صفدری، محمد / دانشگاه صنعتی شریف
112. صمدی، هادی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
113. صنیعی، محسن/ دانشگاه شهید چمران اهواز
114. صنیعی‌منفرد، محمدعلی/ دانشگاه الزهرا
115. صوفی، رضا / دانشگاه تهران
116. طبایی، مهدی / جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
117. طیبی، ساجد / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
118. ظهوری زنگنه، بیژن / دانشگاه صنعتی‌ شریف
119. عابدین‌پور، سعید / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
120. عابدینی، محمدجواد / دانشگاه شیراز
121. عادل، مریم / دانشگاه تهران
122. عباسی، بابک/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
123. عباسی، شهرام / دانشگاه فردوسی مشهد
124. عباسی‌نژاد، حسین / دانشگاه تهران
125. عبداللهی، فرشید / دانشگاه شیراز
126. عرب، حسینعلی / دانشگاه تهران
127. عسگری، سیروس / دانشگاه صنعتی شریف
128. علیا، مسعود / دانشگاه هنر
129. علیایی‌مقدم، مهدی / دانشگاه تهران
130. علیخواه، فردین / دانشگاه گیلان
131. علیشاهی، کسری / دانشگاه صنعتی شریف
132. غفاری، غلامرضا / دانشگاه تهران
133. فاضلی، نعمت‌الله / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
134. فتوحی، مرتضی / دانشگاه صنعتی شریف
135. فراستخواه، مقصود / مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
136. فراهانی، مجید / دانشگاه معماری و هنر پارس
137. فرائی، زهرا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
138. فرجی‌دانا، رضا / دانشگاه تهران
139. فردمنش، مهدی / دانشگاه صنعتی شریف
140. فرهانیه، بیژن / دانشگاه صنعتی شریف
141. فرهمند، فرزام / دانشگاه صنعتی شریف
142. فصیحی، سیمین / دانشگاه الزهرا
143. فولادیان، مجید / دانشگاه فردوسی مشهد
144. قاسمی، رضا / دانشگاه مازندران
145. قاسم‌ثانی، غلامرضا / دانشگاه صنعتی شریف
146. قبادی، سیروس / دانشگاه رازی کرمانشاه
147. قدیری معصوم، مجتبی/ دانشگاه تهران
148. قدیمی قیداری، عباس / دانشگاه تبریز
149. قربان‌زاده‌مقدم، علی / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
150. قیومی بیدهندی / مهرداد / دانشگاه شهید بهشتی
151. کاشی، محمدجواد / دانشگاه علامه‌طباطبایی
152. کریمی‌پور، وحید / دانشگاه صنعتی شریف
153. کاظمی، عباس، / مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
154. کاظمی، محمدتقی / دانشگاه صنعتی شریف
155. کمالجو، مصطفی / دانشگاه مازندران
156. کولایی، الهه / دانشگاه تهران
157. کریمی، جلیل / دانشگاه رازی کرمانشاه
158. کریمی، داود / دانشگاه تهران
159. کریمی، زهرا / دانشگاه مازندران
160. کلاهی، رضا / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
161. کمالی، خسرو / دانشگاه زنجان
162. گویا، زهرا / دانشگاه شهید بهشتی
163. ماحوزی، رضا / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
164. مازیار، امیر / دانشگاه هنر
165. مالمیر، مهدی / دانشگاه بهشتی
166. مبلغ، سیده‌زهرا / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
167. مجتهد سلیمانی، ابوالحسن / دانشگاه خوارزمی
168. محسنی، علی‌اکبر / دانشگاه رازی کرمانشاه
169. محمدامینی، میثم / دانشگاه شهید بهشتی
170. مختاری، حسین / دانشگاه صنعتی شریف
171. مرادی، مجید/ دانشگاه تهران
172. مرشدی، ابوالفضل / دانشگاه یزد
173. مروارید، محمود / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
174. معتمدی، بشیر / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
175. محمدی، ذکرالله / دانشگاه الزهرا
176. معظمی، دارا / دانشگاه تهران
177. معیدفر، سعید / دانشگاه تهران
178. مفتخری، حسین / دانشگاه خوارزمی
179. منتظرقائم، مهدی / دانشگاه تهران
180. موسوی، حمزه / دانشگاه رازی کرمانشاه
181. مومنی، فرشاد / دانشگاه علامه طباطبایی
182. میرزایی، حجت‌الله/ دانشگاه علامه طباطبایی
183. میرزایی، حسین / دانشگاه تهران
184. مصباحیان، حسین / دانشگاه تهران
185. موحدیان، سعید / دانشگاه صنعتی شریف
186. موسوی، میرطاهر / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
187. میرموسوی، سیدعلی / دانشگاه مفید قم
188. میلانی، ندا / دانشگاه تهران
189. نجاتی حسینی، سیدمحمود / دین‌پژوه
190. نجفی، سیدمحمدباقر / دانشگاه رازی کرمانشاه
191. نصیری کناری، معصومه / دانشگاه صنعتی شریف
192. نفیسی، نهال / دانشگاه علامه‌طباطبایی
193. نوری‌نیا، حسین / پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی
194. نیکنام، اسدالله / دانشگاه فردوسی مشهد
195. وامقی، مروئه / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
196. وحید دستجردی، حمید / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
197. وفاپور، حسین / جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
198. ولی‌زاده، علیرضا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
199. هادی‌زنوز، بهروز / دانشگاه علامه‌طباطبایی
200. هرمزی‌نژاد، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
201. یارمحمد توسکی، مریم / دانشگاه آزاد اراک
202. یزدانی، سهراب / دانشگاه خوارزمی
203. یزدانی‌نسب، محمد / دانشگاه شهید بهشتی
204. یوسفی‌فر، شهرام / دانشگاه تهران

————————————

از اساتید دعوت می‌شود جهت امضای بیانیه وارد لینک زیر شوند:

https://forms.gle/8wK76DLGVfSLDzSE7

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1