ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه حمایتی معلمانِ زن کنشگر سراسر ایران از بیانیه شورای هماهنگی و دانش آموزان پیشرو

ما هم مانند دانش آموزانمان در اعتصاب سراسری در روزهای آتی اعلام شده توسط شورای هماهنگی شرکت خواهیم کرد، و همبستگی خودمان را با دیگر دادخواهان و معترضین به این جنایات که جوابگو نبوده و هرگز هم نخواهند بود اعلام می کنیم حاکمیت باید بداند،

 


 

 

بیانیه حمایتی معلمانِ زن کنشگر سراسر ایران از بیانیه شورای هماهنگی و دانش آموزان پیشرو

آخرین سنگر سکوت نیست!
مطالبه گری و حق خواهی آرمان ماست!

دانش آموزانمان در کف خیابان فریاد دادخواهی دارند و معلمانمان در زندان الگوی مطالبه‌گری هستند و دِگراندیشانمان چشم امید مام وطن.

این روزها جان ها به لب آمده و کاسه صبر خودداری و سکوت لبریز شده چه خانه هایی که عزادار جوانانشان نشده اند چه فرزندانی که چشمهایشان تا ابد به دریِ که هرگز توسط والدین آنها گشوده نخواهد شد، دوخته شده، روزی مادر داغدار جوان رشید ایران زمین پویا بختیاری که معلمی فرهیخته و مطالبه گر است، گفت مردم منتظر نباشید چرا که این داغ تک تک در خانه های شما را خواهد زد آن روز فرا رسیده دلمان برای دل سوختگی و غم همیشگی ایرانمان  به درد آمده هر روز مرگ عزیزان بی گناهمان را می بینیم و بازداشت و زندانی شدن دانش آموزان و دانشجویان و دیگر اقشار جامعه را شاهد هستیم.

ما هم مانند دانش آموزانمان در اعتصاب سراسری در روزهای آتی اعلام شده توسط شورای هماهنگی شرکت خواهیم کرد، و همبستگی خودمان را با دیگر دادخواهان و معترضین به این جنایات که جوابگو نبوده و هرگز هم نخواهند بود اعلام می کنیم حاکمیت باید بداند، این روش های قرون وسطایی دیگر هرگز جواب نخواهد داد کشتار و ضرب و شتم و احضار و بازداشت… جز اینکه خشم ها را سرریز کند چیزی را در بر نخواهد داشت، حاکمیت باید از روزی بترسد که جز جانمان چیزی دیگر برای از دست دادن نداشته باشیم که آن روز فرا رسیده و تا آزادی دانش آموزانمان و دانشجویان و معلمان دربند در کلاسهای درس حاضر نخواهیم شد.

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1