ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تجمعات در بیش از ۱۵۰ شهر جهان در حمایت از اعتراضات مردمی ایران

ایرانیان مقیم بیش از ۱۵۰ شهر در جهان به فراخوان انجمن خانواده‌های بازماندگان پرواز ۷۵۲ اوکراین برای تجمع در حمایت از اعتراضات خیابانی مردم ایران برای روز شنبه پاسخ مثبت داده‌اند


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1