ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فرزانه راجی: نه به حجاب/کشف حجاب اجباری

«حق اختیار بر بدن» حقی بدیهی و ابتدایی انسان‌هاست و هیچ سنخیتی با «کشف اجباری حجاب» و تحمیل کلاه فرنگی به مردان و …. آن‌چنان که رضاشاه انجام داد و تحمیل «حجاب اجباری» و سلب حقوق اجتماعی و مدنی از زنان و مردان آن‌گونه که حکومت اسلامی برقرار کرده است ندارد

 

 


 

نه به حجاب/کشف حجاب اجباری

شعار «زن، زندگی، آزادی» را هر کس به‌زعم خود و بنا به هدفی که برای شرکت در اعتراضات کنونی برگزیده است تفسیر می‌کند. هر تفسیری که برای این شعار برگزیده شود خواست و حقوق زنان دست‌کم به‌طور کلی مشخص است، گرچه این حقوق و مطالبات در میان زنان اقشار و طبقات گوناگون قطعا گستره‌ و ژرفای متفاوتی دارد و به‌تبع آن بعضا مستلزم مبارزاتی طولانی‌تر،عمیق‌تر و فراگیرتر است. اما آن مطالبه‌ای که در این خیزش اخیر بسیار پررنگ به نظر می‌رسد خواست «حق اختیار زنان بر بدن خود» است که به شکل نمادینِ  نه به حجاب اجباری، روسری‌سوزان و بریدن گیسوان تجلی یافته است. «حق اختیار بر بدن» و نه «کشف حجاب رضاشاهی»!

یکی از قربانیان اعتراضات اخیر حدیث نجفی دختر جوان ٢٢ ساله‌ای بود که عکس محجبه‌ی او بر سر مزارش به برخی این اجازه را داد که خانواده‌ی او را به صلابه بکشند، به آنان فحاشی کنند تا جایی که مادر داغدارش مجبور شد تحت فشار معترضین حق‌ به جانب و ناآگاه جلوی دوربین کشف حجاب کند و برای توضیح و توجیه عکس محجبه دخترش بر مزار و احیانا برگزاری مراسم مذهبی بر مزار او از خود دفاع کند و چه دردناک بود به در و دیوار زدن این مادر و چه بسیار جای تاسف برای خیزشی وسیع و فراگیر که عده‌ای ناآگاه و شاید هم مغرض قصد ملوث کردنش را دارند.

«حق اختیار بر بدن» که یکی از مطالبات دیرینه‌ی زنان و ایضا مردان دنیا و از جمله زنان و مردان  ایران است به معنای خودمختاری و استقلال برای نوع پوشش، روش زندگی و… است. این حق بدیهی و ابتدایی انسان‌هاست و هیچ سنخیتی با «کشف اجباری حجاب» و تحمیل کلاه فرنگی به مردان و …. آن‌چنان که رضاشاه انجام داد و تحمیل «حجاب اجباری» و سلب حقوق اجتماعی و مدنی از زنان و مردان آن‌گونه که حکومت اسلامی برقرار کرده است ندارد. همه‌ی انسان‌ها به‌طور برابر آزادند که نوع پوشش و سبک زندگی‌اشان را خود انتخاب کنند و هیچ قدرت و حکومتی اجازه ندارد این حق بدیهی و ابتدایی را از مردم سلب کند.

فرزانه راجی
٨ مهر ماه ١٤٠١

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي, مقالات رسیده

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1