ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.شاید نیکا از مهسا هم مظلوم تر باشد

احسان بداغی: جسد بی‌جان ‎نیکا شاکرمی را بعد از ٧ روز تحویل خانواده‌اش دادند. سخت نیست حدس بزنیم که از آن تشکیل پرونده‌های صوری و بی‌نتیجه، قول‌های پیگیری نمایشی و تماس‌های تلفنی تبلیغاتی مسئولان با خانواده‌اش هم خبری نخواهد بود. او شاید حتی از ‎مهساامینی هم مظلوم تر باشد.


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1