ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.رقصی چنین میانه میدانم آرزوست – آرزویی که تبدیل به حقیقت شده است

امروز: گروهی از زنان سنندج در اعتراض به حجاب اجباری و همراهی با اعتراضات مردمی، روسری هایشان را‌ از سر برداشته و با شعار «ژن ژیان آزادی» در وسط شهر می‌رقصند
#زن_زندگی_ئازادی
#ژن_ژیان_ئازادی

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1