ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: حمله به دانشجویان محکوم است!

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، بازداشت و ربودن دانشجویان، ضرب و شتم دانشجویان، استفاده از گاز آشک آور، استفاده از شوکر، تفنگ ساچمه ای و تیر جنگی و دیگر اشکال خشونت دولتی بر علیه دانشجویان را یک جنایت آشکار می داند و باید آمران و عاملان این جنایت سریعا شناسایی و داد گاهی و تمامی بازداشت شده گان سریعا آزاد گردند. قطعا این جنایت و دیگر جنایت ها را نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم.

 


 

حمله به دانشجویان محکوم است!

“فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم”

 

کارگران و زحمتکشان، مردم ستمدیده؛

همانطور که همگی در جریان هستید، خیزش خیابانی و سراسری در اکثر شهر های ایران همچنان در جریان است.

جنبش های مختلف در ایران با شعار “زن زندگی ازادی” در کنار هم برای بدست آوردن مطالبات خود مبارزه را در اشکال مختلف ادامه می دهند.

خمیر مایه پیوند اعتراض های خیابانی با اعتصاب کارگری در اشکال مختلف در حال شکل‌گیری است.

طی هفته گذشته ما شاهد فراخوان های گسترده دانشجویان در بخش های مختلف مبنی بر حمایت از خیابان بوده ایم.

حضور پرشور دانشجویان این فرزندان کارگران و زحمتکشان که بار ها شعار سر دادند ” فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم” امروز همچنان این عزیزان در کنار زنان و مردان ستم دیده، ثابت قدم ایستاده اند و در دانشگاه صدای #ژینا_امینی_ها هستند.

فرزند کارگران می دانند که شعار زن زندگی آزادی در پیوند است با شعار نان کار آزادی و به این دلیل حاکمان همانطور که در آبان ۹۷ در جریان اعتصاب کارگران هفت تپه برای مدافعان نان کار آزادی، اداری شورایی حکم بیش از ۱۰۰ سال زندان را صادر کردند، تا شاید صدای جنبش کارگری را خفه سازند!! امروز در اشکال دیگری دست به انتقام زده اند تا به خیال خود در پیوند شعار زن زندگی آزادی با شعار نان کار آزادی خللی وارد کنند.

همانطور که همگی اطلاع دارید در روز یکشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱ حمله وحشیانه ای به فرزند کارگران در دانشگاه شریف شروع شده است.

ما کارگران، زحمتکشان و فرودستان جامعه به شما قول خواهیم داد که در کنار فرزندان خود خواهیم بود.

سرکوب شما دانشجویان عزیز، سرکوب کارگران و ستم دید گان است، کشتن شما یعنی کشتن پدر و مادر زحمتکش شما، پس مطمئن باشد “فرزندان دلیر ” در کنار شما هستیم و ” کنارتان” می مانیم.

نان و آزادی را از ما گرفته اند و با حمله به ژینا هاو حدیث ها و.. با حمله به شما می خواهند صدای همگی را خفه کنند، اما فریاد خشم و نفرت ما از ستم استثمارگران و تاریک پرستان خاموشی ندارد.

“فرزندان دل بند ” مادران و پدران و دیگر انسان های شریف و آزادی‌خواه ، شما را تنها نخواهند گذاشت!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمله به دانشجویان،را شدیدا محکوم می کند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، بازداشت و ربودن دانشجویان، ضرب و شتم دانشجویان، استفاده از گاز آشک آور، استفاده از شوکر، تفنگ ساچمه ای و تیر جنگی و دیگر اشکال خشونت دولتی بر علیه دانشجویان را یک جنایت آشکار می داند و باید آمران و عاملان این جنایت سریعا شناسایی و داد گاهی و تمامی بازداشت شده گان سریعا آزاد گردند.

قطعا این جنایت و دیگر جنایت ها را نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم.

فرزندان دلبند، با شعار، ” فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم ” دشمنان را رسوا کنید ، با فریاد ” زن زندگی آزادی، نان کار آزادی ” صاحبان زر و زور را به لرزه در آورید، آینده از آن ماست!

زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱

#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

https://t.me/syndica_7tape
Telegram (https://t.me/syndica_7tape)
https://t.me/syndica_7tape

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1