ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.درگیری‌های خونین جمعه ۸ مهر در زاهدان – فعالان بلوچ می‌گویند تعداد کشته شدگان در زاهدان بیش از ۸۰ نفر است

درگیری‌های خونین جمعه ۸ مهر در زاهدان که نشان می‌دهد درگیری‌ها از مصلی بزرگ (عیدگاه) زاهدان به مسجد مکی در خیابان خیام رسیده است. فعالان بلوچ می‌گویند تعداد کشته شدگان در زاهدان بیش از ۸۰ نفر است


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1